Free Joomla Template by Discount Justhost
  • NURKOWANIE TO SATYSFAKCJA
  • NURKOWANIE TO TRZY WYMIARY
  • NURKOWANIE TO WYZWANIE
  • NURKOWANIE TO MOŻLIWOŚĆ
  • NURKOWANIE TO UMIEJĘTNOŚĆ
  • 1% DLA NASZYCH KURSANTÓW

Motyl 2000

Nurkowanie osób niepełnosprawnych jest w naszym społeczeństwie nadal tematem mało znanym i kontrowersyjnym. Znalazło to odzwierciedlenie w dyskusji nad nominacją Stowarzyszenia do nagrody "Motyl 2000" w czasie posiedzenia Rady Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier".
Wyróżnienie to jest przyznawane corocznie trzem firmom lub organizacjom, które przyczyniają się do znoszenia barier stawianych przed osobami niepełnosprawnymi.

Decyzja nie była łatwa, ponieważ nurkowanie nadal bywa postrzegane jako sport ekstremalny. Szalę przeważyły opinie kursantów HSA nadesłane na prośbę członków Rady Fundacji.

Jedną z trzech nagród "Motyl 2000" przyznano Stowarzyszeniu Centrum Turystyki Podwodnej "Nautica".

Uroczyste wręczenie dyplomów Motyl 2000 odbyło się w Pałacu Prezydenckim dnia 18 maja 2001, równocześnie z wyróżnieniami "Teraz Polska". Dyplomy wręczał w imieniu Jolanty Kwaśniewskiej prezydent RP.
Statuetki "Motyla" wykonane przez znaną artystkę Zofię Wolską wręczyła osobiście pierwsza dama RP Jolanta Kwaśniewska, wieczorem tego samego dnia podczas uroczystej gali "Teraz Polska" w Teatrze Wielki w Warszawie